Expert na „lekársku mikrobiológiu a infekčnú imunológiu“ je prednášajúcim v odbore Mitochondria Repetition.