Uskutočnili sa hlboké vedecké štúdie o použití intervalovej hypoxie v medicíne a športe. Prvé svetové štúdie v tehotenstve a gynekológii.